Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie.

Firma Apator SA na własne potrzeby stworzyła i wdrożyła system zarzadzania energią w przedsiębiorstwie. Budowa Nowoczesnego Centrum Produkcyjno - Rozwojowego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na miarę XXI wieku przyczyniła się do wykonania takiego systemu. Decyzja taka podyktowana była chęcią redukcji kosztów energii elektrycznej w celu optymalizacji procesów produkcyjnych, uwzględniając przy tym zasadność ekonomiczną, prostotę implementacji i skalowalność. MoniTorus, który został  opracowany przez Apator powstał jako efekt prac specjalistów, których wiedza techniczna i doświadczenie zawodowe w branży energetycznej umożliwiło stworzenie inteligentnego i kompletnego rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązanie – optymalizacja zużycia energii i kosztów.

System zarządzania zużyciem energii moniTorus jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym zarówno pod względem pewności transmisji danych, prostoty wdrożenia jak i możliwości tworzenia raportów analitycznych, skierowanych w szczególności do:

 • służb utrzymania ruchu – w celu kontroli mocy czynnej i biernej, poziomów napięć, stanu pracy maszyn, itp.,
 • działu analiz kosztowych – do rozliczeń rzeczywistych kosztów MPK, czy współczynników KPI,
 • działu technologicznego – w celu określenia rzeczywistej pracochłonności urządzeń, linii produkcyjnych,
 • kadry zarządzającej – raporty porównawcze: okres do okresu, oddział do oddziału.

Prostota wdrożenia systemu moniTorus.

Główne założenia obejmują zarządzanie zużyciem energii w newralgicznych punktach firmy oraz ich dogłębną analizę przy wykorzystaniu tzw. Raportów technicznych. Jest to  system łatwy w implementacji i prosty w obsłudze. Urządzenia pomiarowe i transmisyjne są tak skonfigurowane, aby nie było konieczności angażowania służb wdrożeniowych. I tak „sparowane” układy pomiarowe podłączono do sieci elektrycznej na wskazanym obwodzie.

Monitoringiem objęto: część produkcyjną (w tym poszczególne urządzenia i linie produkcyjne) oraz część nieprodukcyjną (magazyny, laboratorium, serwerownia, biurowiec, maszynownia) z uwzględnieniem takich obwodów jak: oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja czy sprężarkownia. Urządzenia od momentu zasilenia zgłaszały się do systemu (Centralnego Serwera Danych) za pośrednictwem modułów transmisyjnych Ethernet i/lub GPRS. Po chwili od zainstalowania liczników można było uzyskać dostęp do danych pomiarowych przy wykorzystaniu przeglądarki www (login + hasło), z każdego miejsca bez konieczności instalacji oprogramowania na stacjach roboczych. Takie rozwiązanie pozwoliło na transmisję danych z rozdzielczością 1-min. i podglądem w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów sieci energetycznej (Raporty online).

Monitoring energii w firmie.

Korzyści wynikające z analizy zużycia energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości pracy urządzeń przy wykorzystaniu systemu moniTorus były niewystarczające. W związku z tym uruchomiono kolejne moduły funkcjonalne, w tym również analizę porównawczą: czasową (okres do okresu) oraz obiektową (urządzenie do urządzenia) na potrzeby zarządzania energią w pozostałych spółkach Grupy Apator.

Energia czynna – urządzenia produkcyjne

Monitorus

fot.1 Zużycie energii elektrycznej czerwiec-listopad (produkcja).

Wprowadzono „cennik”, na podstawie którego możliwe jest precyzyjne ustalenie kosztów (Raporty kosztowe) zużycia energii przez poszczególne jednostki, czy też w odniesieniu do wyprodukowania danej partii wyrobu. Dodatkowym atutem jest zwiększenie efektywności energetycznej firmy oraz wyeliminowanie lub zmiana trybu pracy najbardziej energochłonnych urządzeń. Przykładem może być wymiana agregatów sprężarkowych na bardziej wydajne co zaowocowało dwukrotnym obniżeniem kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Dodatkowo podjęto decyzję o pełnym zautomatyzowaniu działania obwodów wentylacji, uwzględniając kalendarz czasu pracy zakładu.

Energia czynna - sprężarkownia

Monitorus

fot.2 Zużycie energii elektrycznej czynnej. Rozkład dobowy (sprężarkownia).


W celu minimalizacji kosztów wynikających z nadwyżki mocy umownej oraz wyeliminowanie kar za jej przekroczenie, w tym również opłat związanych z energią bierną zastosowano rozbudowany Moduł Strażników. Rozwiązanie to pozwala na niezależną i automatyczną kontrolę każdego pojedynczego punktu pomiarowego, z uwzględnieniem takich parametrów jak moc czynna, bierna, tgφ oraz poziom napięcia zasilania. W sytuacjach alarmowych lub w sytuacji zagrożenia przekroczenia ww. parametrów moniTorus poinformuje nas o tym fakcie przy pomocy SMS, e-mail, bądź też automatyka wyłączy wskazane wcześniej obwody w celu chwilowego obniżenia mocy pobranej.

Monitorus

fot.3 Kontrola mocy pobieranej: Strażnik Mocy - wentylacja.


W sytuacji monitoringu wielu obiektów, urządzeń,  budynków czy najemców nieodzownym staje się narzędzie Rozliczania i Bilansowania energii. Jego zadaniem jest stała kontrola nad wewnętrznym rozpływem energii elektrycznej,  w tym monitoring przepływu energii dla danych procesów technologicznych, linii produkcyjnych, niezależnych obwodów wewnętrznych (np. oświetlenia) czy poszczególnych budynków. Dodatkowo narzędzie to doskonale nadaje się do wyznaczania poziomu strat energii w sieci i obserwacji ich trendu.

Energia czynna - oświetlenie

Monitorus

fot.4 Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie.

Kolejnym atutem systemu moniTorus jest możliwość doboru kształtu taryfy i prognozowanie zużycia energii w oparciu o zarejestrowane dane historyczne. Przekłada się to wprost na dopasowanie parametrów zakupionej energii i zredukowanie kosztów wynikających z błędów dotychczasowych prognoz w stosunku do jej rzeczywistego zapotrzebowania i organizacji pracy w firmie. W szczególności umożliwia również określenie specyfiki czasu pracy urządzeń w celu optymalizacji kosztów produkcji.

Uzyskane oszczędności - niższe koszty energii.

 • Brak nakładów inwestycyjnych na zakup liczników, dodatkowych serwerów, licencji oprogramowania czy modernizację sieci (wykorzystano istniejącą wewnętrzną sieć Ethernet i sporadycznie transmisję GPRS),
 • Ocena zasadności planowanych i efektywności wdrożonych już inwestycji:
    wykryto problem sterowania wentylacją i klimatyzacją – straty energii na poziomie 15MWh/mies.,
    zdiagnozowano nieoptymalne wykorzystanie transformatorów (nierównomierne obciążenie),
    eliminacja strat energii wykorzystywanej na potrzeby zasilania serwerowni (2MWh/mies.),
   wykryto niegospodarność związaną z użytkowaniem oświetlenia oraz pozostawiania na biegu jałowym maszyn,
 • Redukcja kosztów wynikających z błędów dotychczasowych prognoz zużycia (obniżenie mocy zamówionej o 16% przy wykorzystaniu Strażnika Mocy!),
 • Pełna kontrola nad optymalnym wykorzystaniem maszyn i urządzeń (pełniejsze obłożenie pracą wtryskarek),
 • Wprowadzenie zmian organizacyjnych działu produkcji (kontrolowana metoda załączeń energochłonnych urządzeń),
 • Wprowadzenie kontroli poziomu zużywanej energii przez kierownictwo wydziałów.

Podsumowanie

      Apator od ponad dwóch lat z powodzeniem korzysta z systemu zarządzania energią moniTorus. Największe oszczędności to obniżenie mocy zamówionej oraz optymalizacja pracy energochłonnych urządzeń.

      MoniTorus to obecnie narzędzie, którego rozwój opiera się bezpośrednio na wiedzy o procesach zachodzących w firmach, które są Użytkownikami tego systemu. Zebrane w ten sposób informacje nt. wykorzystania energii służą do tworzenia nowych funkcji i mechanizmów analitycznych, z których w przyszłości korzystać będą wszyscy Użytkownicy.

      Firma Apator zdobyła I miejsce w Złotej Setce Pomorza i Kujaw 2012 jako Filar Regionu pod względem finansowym oraz jako najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo. Doceniono nas m.in. za nowoczesne narzędzie umożliwiające wielopoziomowe zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwie.

     „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2012 roku” - Laureat VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP za osiągnięcie pn. „Energooszczędny i inteligentny budynek w nowoczesnym centrum produkcyjno-rozwojowym APATOR SA”.

     Apator SA z systemem moniTorus laureatem Medalu Europejskiego 2013.  Wyróżnienie zostało przyznane za nowoczesny system monitoringu zużycia energii elektrycznej – moniTorus.

 

Dodaj swój komentarz

 

 

 
 
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
X Zamknij